GIÁO TRÌNH - Kỹ Thuật Đo (Dương Hữu Phước)


Chương 1. Khái niệm về đo lường
1.1 khái niệm về đo lường
1.2 đại lượng đo lường
1.3 chức năng và cách sử dụng thiết bị đo
1.4 chuẩn hóa trong đo lường
1.5 phương pháp đo lường
1.6 đơn vị đo – chuẩn – mẫu đo
Chương 2. Các cơ cấu đo
2.1 cấu tạo cơ cấu chỉ thị
2.2 cơ cấu từ điện ( d’ arsonval )
2.3 cơ cấu điện từ
2.4 cơ cấu đo điện động
2.5 cơ cấu cảm ứng
2.6 các ký hiệu ghi trên cơ cấu chỉ thị
2.7 chỉ thị số ( digital )

Chương 3. Đo dòng điện và điện áp
3.1 . Khái niệm
3.2 các dụng cụ đo dòng điện
3.3 đo dòng điện một chiều
3.4 đo dòng điện xoay chiều
3.5 đo điện áp
Chương 4. Đo điện trở
4.1 khái niệm
4.2 đo điện trở bằng vôn kế và ampe kế
4.3 phương pháp so sánh
4.4 mạch đo điện trở trong ohm kế
4.5 đo điện trở đất
Chương 6. Đo công suất và điện năng
6.1 khái niệm chung
6.2 đo công suất điện
6.3 cách mắc dây watt kế
6.4 dùng watt kế với máy biến áp đo lường
6.5 đo công suất mạch điện ba pha
6.6 đo công suất phản kháng
6.7 công tơ điện một pha – đo năng lượng điện
6.8 sơ đồ đấu dây công tơ điện một pha – ba pha
Chương 7. Đo điện cảm và điện dung
7.1 khái niệm về điện dung c
7.2 xác định điện dung c
7.3 khái niệm về điện kháng
7.4 đo điện cảm và điện dung bằng đồng hồ vom
7.5 đo hệ số hỗ cảm m
Chương 8. Đo hệ số công suất và tần số
8.1 khái niệm
8.2 đo hệ số công suất cosj
8.3 đo tần số
Chương 9 : đo không điện
1.1. Sơ đồ cấu trúc của một dụng cụ đo không điện
1.2. Định nghĩa
1.3. Các thông số đặc trưng của chuyển đổi
1.4. Phân loại chuyển đổi
1.5. Các đơn vị đo lường
1.6. Các chuẩn chuyển đổi:
1.7. Nhiễu đo.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: