Nghiên cứu chế tạo board điều khiển máy giặt ứng dụng vi xử lý


Chương 1 tổng quan về máy giặt
1.1 .Giới thiệu về máy giặt.
1.1.1. Phân loại máy giặt theo mức độ tự động.
1.1.2. Phân loại máy giặt theo cách giặt .
1.1.4. Phân loại máy giặt theo kiểu cánh trên mâm giặt và luồng n-ớc giặt
1.2. Đặc điểm của các loại máy giặt.
1.2.1. Máy giặt thường
1.2.2. Máy giặt bán tự động.
1.2.3. Máy giặt tự động.
1.2.4. Máy giặt kiểu mâm giặt có cánh
1.2.5. Máy giặt kiểu thùng quay ngang
1.2.6. Máy giặt kiểu trụ khuấy.
1.2.7. Máy giặt kiểu phun nước.
1.2.8. Máy giặt kiểu rung.
1.2.9. Máy giặt kiểu siêu âm.
1.3. Nguyên lí giặt của máy giặt
1.3.1. Nguyên lí cơ bản về tẩy bẩn của máy giặt
1.3.2. Nguyên lí tẩy bẩn của máy giặt kiểu mâm giặt .
1.3.3. Nguyên lí tẩy bẩn của máy giặt thùng quay ngang.
1.4. Kết cấu của máy giặt
1.4.1. Kết cấu máy giặt hai thùng kiểu mâm giặt có cánh.

1.4.2. Kết cấu cơ bản của máy giặt tự động kiểu mâm giặt.
1.5. cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ truyền động trong máy giặt tự động kiểu mâm giặt
1.5.1. Cấu tạo   
1.5.2. Nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ một pha 

Chương 2 tổng quan về họ vi điều khiển msc-51
2.1. Cấu tạo vi điều khiển họ MSC-51:  .......................................  33
2.1.1 Giới thiệu cấu trúc phần cứng họ MSC-51 (89C51):
2.2.2. Khảo sát sơ đồ chân 8951 và chức năng từng chân: 
2.2.3. Cấu trúc bên trong vi điều khiển:   .....................................................  35
2.2. Tóm tắt tập lệnh của 89c51 :   ................................................  44
2.2.1 Các mode định vị (Addressing Mode) :  .............................................  44
2.2.2. Các kiểu lệnh (Instruction Types):  ....................................................  48
2.3. Ch-ơng trình ngôn ngữ Assembly của 89c51:   ............  54
2.3.1. Giới thiệu Ngôn ngữ assembly :
2.3.2. Hoạt động của trình biên dịch   .......................................................... 
2.3.3. Sự sắp đặt ch-ơng trình ngôn ngữ Assmebly   ................................... 
2.3.4. Sự tính toán biểu thức của Assemble Time   ...................................... 
2.3.5. Các chỉ thị biên dịch:  ......................................................................... 

Chương 3 thiết kế và thi công bộ điều khiển máy giặt ứng dụng vi xử lý
3.1. Nhiệm vụ thiết kế   ......................................................................  63
3.2. Thiết kế phần cứng của hệ thống
3.2.1. Sơ đồ khối của hệ thống   ................................................................... 
3.2.2. Sơ đồ mạch nguyên lý   ...................................................................... 
3.3. Thiết kế phần mềm   ....................................................................  68
3.3.1. Yêu cầu công nghệ của mạch điều khiển máy giặt
3.3.2. Xây dựng lưu đồ thuật toán   ..............................................................  68
3.3.3. Chương trình điều khiển  .................................................................... 


M_tả


No comments: