SLIDE THUYẾT TRÌNH - Tháp giải nhiệt


Tháp giải nhiệt là một thiết bị trao đổi nhiệt dùng để làm mát nước tuần hoàn cho bình ngưng và máy nén bằng cách bay hơi một phần nước vào không khí khi cho nước tiếp xúc trực tiếp với không khí môi trường.

M_tả

Loading...

No comments: