SÁCH SCAN - Giáo trình Vật liệu điện (Nguyễn Viết Hải)


Để nâng cao hơn nữa những hiểu biết về vật liệu kỹ thuật điện, trên cơ sở đó, có được những biện pháp sử dụng hợp lý và bảo quản tốt các loại vật liệu kỹ thuật điện, các tác giả Nguyễn Viết Hải - Trần Thị Kim Thanh đã biên soạn cuốn
Giáo trình vật liệu điện” bao gồm các kiến thức cơ bản về cấu tạo, đặc điểm, tính chất cơ bản của kim loại và hợp kim. Những đặc tính cơ bản của vật liệu cách điện. Cách lựa chọn, sử dụng vật liệu dẫn điện, các kiến thức cơ bản về vật liệu bôi trơn và hàn.

M_tả

Loading...

No comments: