CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Dec 25, 2017

SÁCH SCAN - Quy hoạch phát triển hệ thống điện (Nguyễn Lân Tráng)


Giáo trình này dựa trên cơ sở các bài giảng của tác giả cho sinh viên ngành Hệ thống điện của Trường đại học Bách khoa Hà Nội trong nhiều năm qua. Giáo trình đề cập đến những lí luận và phương pháp luận cơ bản về tối ưu hoá sự phát triển và điều khiển các hệ thống năng lượng.
Nội dung cuốn sách Quy hoạch phát triển hệ thống điện đề cập đến những lý luận và phương pháp luận cơ bản về tối ưu hóa sự phát triển và điều khiển các hệ thống năng lượng với những khái niệm, nguyên tắc và phương pháp tiếp cận hệ thống trong ngành năng lượng…

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018