Thiết kế hộp giảm tốc trục vít ACXIMET


NỘI DUNG:

Phần một : Chọn động  cơ dẫn động hệ thống tính toán động học và thiết kế truyền động đai thang
Ι. Chọn động cơ
ΙΙ. Tính toán động học
ΙΙΙ. Thiết kế truyền động đai thang


Phần hai : Thiết kế các bộ truyền động trong HGT hai cấp trục vít – bánh răng
A. Số liệu thiết kế
B. Chọn chỉ tiêu thiết kế
C. Thứ tự thiết kế.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: