CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jan 8, 2018

ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống hẹn giờ tưới cây tự động (Thuyết minh + Bản vẽ + Chương trình)


Việt Nam là một nước đang trên con đường phát triển và đang hòa nhập vào sự phát triển của “WTO” tạo ra thay đổi về mặt kinh tế xã hội của nước ta. Tạo cơ hội cho học sinh – sinh viên chúng em tiếp cận và nắm bắt được nhiều thành tựu vĩ của thế giới, đặc biệt là về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật nói chung và ngành Điện Tử nói riêng.

Thế hệ trẻ chúng ta không tự mình  phấn đấu học hỏi thì chúng ta sẽ sớm lạc hậu và nhanh chống bị đẩy lùi. Nhìn thấy được điều đó trường:
 “ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” đã sớm chủ trương hình thức đào tạo sâu rộng, từ thấp đến cao. Để tăng chất lượng học tập của sinh viên nhà trường nói chung và trung tâm Điện Tử nói riêng đã tổ chức cho sinh viên làm đồ án môn học nhằm tạo nền tảng vửng chắc cho sinh viên khi ra trường, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng việc làm. Chính vì vậy chúng em đã chọn đề tài: HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG.

Chương 1: Tổng Quan Về hệ Thống……………………………………………1
1.1 Đạt vấn đề ……………………………………………………………………1
1.2 Các phương thức đã được sử dụng trước đó……………………………….1
1.3 Nhiệm vụ của luận văn…………………………………………….................1
1.4Thực hiện ……………………………………………………………………...2
1.4.1Sơ đồ khối của hệ thống…………………………………………………….2
1.4.2 Mô tả hoạt động của mô hình……………………………………………...2
Chương 2: Lý thuyết về mạch ………………………….………………………...3
2.1 Phần tử lôgic AND……………………………………………..……………. 3
2.2 Tổng quan về flip flop (FF)……………………..…………………………………..3
2.2.1 Các loại FF …………………………………………………………………4
a) FF SR (mạch lật lại đặt)……………………………………………………….4
b) FF JK…………………………………………………………………………..5
c) FF T…………………………………………………………………………….6
d) FF D……………………………………………………………………………6
e) Mạch chốt D …………………………………………………………………..7
2.2.2 Flip flop khi có thêm ngõ vào trực tiếp…………………………………...8
2.3 Tụ điện………………………………………………………………………..9
2.4 Điên trở ………………………………………………………………………9
2.5 Diốt…………………………………………………………………………..10
a) Phân cực thuận:………………………………………………………………10
b) Phân cực nghịch:……………………………………………………………..11
2.6 LED……………………………………………………………………….….11
a.Hình dạng led………………………………………………………...…….….11
 b.Hoạt động …………………………………………………………………….12
2.7 Thạch anh…………………………………………………………………...13
2.8 transistor………………………………………………………………….…14
Chương 3:Thiết kế và thi công mô hình phần cứng………………………….15
3.1Cấu trúc phần cứng…………………………………………………………15
3.2 Các khối chức năng…………………………………………………………15
3.2.1 Khối tạo xung lock………………………………………………………..15
3.2.2Khối đếm sô nhị phân:…………………………………………………….17
3.2.3Khối sử lý tín hiệu logic……………………………………………………17
3.2.4khối On/OFF Relay ………………………………………………….……18
3.2.5 Khối hiển thị………………………………………………………………18
3.3 Hình ảnh thực Hình ảnh thực của mô hình phần cứng  …………………19
Chương 4: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH………………………20
4.1 Sơ đồ nguyên lý……………………………………………………………...20
4.2 Nguyên lý hoạt động …………………………………………………..……21
Chương 5: THI CÔNG MẠCH IN…………………………………………….22
5.1 Sơ đơ sấp xếp linh kiện………………………………………………..…….22
5.2 Sơ đồ mạch in…………………………………………………………..……22
5.3Dụng cụ sử dụng……………………………………………………………..23
5.4Quá trình thi công …………………………………………………………...23
Chương 6: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI….24
6.1 Nhận xét chung………………………………………………………………24
6.2 Hướng phát triển đề tài…………..…………………………………………24M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018