CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jan 19, 2018

SÁCH SCAN - Kỹ thuật gen - Nguyên lý và ứng dụng (PGS.TS. Khuất Hữu Thanh)


Kỹ thuật gen ngày càng có nhiều ứng dụng trong nông nghiệp và y học bảo vệ sức khoẻ con người. Nguyên lí kỹ thuật gen và các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong công nghệ sinh học phân tử là những kiến thức cần thiết cho các nhà sinh học và kỹ sư công nghệ sinh học. Các thành tựu nghiên cứu bộ gen người, bộ gen cây lúa, và nhân bản động vật … đã mở ra một thời kỳ mới trong sinh học, giúp con người hiểu biết rõ bản chất của nhiều loại bệnh di truyền, bệnh truyền nhiễm, chẩn đoán bệnh sớm, góp phần điều trị có hiệu quả và bảo vệ sức khoẻ con người.


Cuốn “Kỹ Thuật Gen Nguyên Lý Và Ứng Dụng” được biên soạn nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản trong lĩnh vực di truyền phân tử, các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong công nghệ sinh học phân tử và một số ứng dụng kỹ thuật gen trong thực tiễn. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở chương trình giảng dạy cải tiến, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học. Kiến thức trong giáo trình được cập nhật, bao gồm các kiến thức khoa học cơ bản và ứng dụng thực tiễn, giúp người đọc nắm vững cơ sở khoa học của các ứng dụng. Giáo trình được dùng làm tài liệu học tập hoặc tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh….

NỘI DUNG:

Phần 1: Từ phân tích bộ gen đến dựng cây phân loại

Chương 1: Đặc điểm cấu trúc bộ gen và gen của prokaryote và eukaryote

Khái niệm bộ gen
Lược sử nghiên cứu bộ gen và giải trình tự bộ gen
Bộ gen một số nhóm sinh vật
Cấu trúc gen của prokaryote và eukaryote
Tài liệu tham khảo chính

Chương 2: Bản đồ di truyền

Vài nét về lược sử nghiên cứu bản đồ di truyền
Một số loại bản đồ di truyền chủ yếu
Tài liệu tham khảo chính

Chương 3: Phân tích dữ liệu di truyền và phương pháp dựng cây phân loại

Ý nghĩa của phân tích dữ liệu di truyền và dựng cây phân loại
Các dạng cây phân loại
Khoảng cách di truyền
Phương pháp dựng cây phân loại với dữ liệu khoảng cách di truyền

Phần 2: Nguyên lý và phương pháp nghiên cứu cơ bản của kỹ thuật gen

Chương 4: Nguyên lý kỹ thuật gen

Một số yếu tố cần thiết trong kỹ thuật gen
Nguyên lý kỹ thuật gen
Các phương pháp tách dòng gen
Ngân hàng bộ gen
Ngân hàng cDNA

Chương 5: Phương pháp PCR và các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ sinh học phân tử

Phương pháp PCR
Phương pháp điện di
Phương pháp giải trình tự gen
Các kỹ thuật lai phân tử
Một số kỹ thuật phân tử sử dụng trong xác định tính đa dạng di truyền của sinh vật và ứng dụng trong phân loại phân tử
Các phương pháp chuyển gen

Phần 3: Một số ứng dụng chủ yếu của kỹ thuật gen

Chương 6: Ứng dụng kỹ thuật gen trong y học và chẩn đoán

Kỹ thuật gen trong sản xuất các chế phẩm sinh học
Sử dụng kỹ thuật gen trong phần chẩn đoán và chữa bệnh

Chương 7: Kỹ thuật gen ứng dụng trong thực tiễn sản xuất

Kỹ thuật gen và các ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp
An toàn của sinh vật biến đổi gen

Tài liệu tham khảo chính.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018