CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jan 29, 2018

SÁCH SCAN - Lập trình Java nâng cao (Đoàn Văn Ban)


Cuốn sách này được biên soạn theo yêu cầu của giáo trình bộ môn học lập trình nâng cao để giảng dạy, học tập cho các giáo viện và sinh viên, học viên cao học ngành công nghệ thông tin. Nó có thể được sử dụng như là tài liệu tham khảo cho các bộ nghiên cứu và những người tham gia các dự án phát triển phần mềm ứng dụng để giải quyết những bài toán của thực tế đặc ra.


NỘI DUNG:

Chương I: Lập trình đa luồng
Chương II: Lập trình RMI và phân toán đối tượng
Chưong III: Lập trình mạng
Chương IV: Lập trình với SWING nâng cao
Chương V: JAVA Bean
Chương VI: Phát triển các dịch vụ Servlet và JSP
Chương VII: Vấn đề bảo mật và an ninh thông tin
Chương VIII: Lập trình theo chuẩn quốc tế và bản địa hoá phần mềm.
Danh sách các thuật ngữ Anh - Việt và từ viết tắt.

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018