SÁCH SCAN - Lý thuyết và kỹ thuật Anten (Phan Anh)


Cuốn sách Lý thuyết và Kỹ thuật Anten nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu nắm bắt các kiến thức mới trong lĩnh vực Lý thuyết và Kỹ thuật Anten của các đối tượng độc giả. Trong lần tái bản này tác giả đã đưa thêm những chương mới, đồng thời bổ sung thêm nhiều kiến thức trong một số chương.


NỘI DUNG:

Phần I: Lý thuyết Anten

Chương 1: Bức xạ của dòng điện và dòng từ trong không gian tự do – các đặc trưng cơ bản của trường bức xạ
Chương 2: Các nguồn bức xạ nguyên tố
Chương 3: Các nguồn bức xạ thẳng
Chương 4: Lý thuyết về chần tử đối xứng
Chương 5: Phương pháp Moment và ứng dụng trong các bài toán phân tích Anten
Chương 6: Ảnh hưởng tương hỗ của các phần tử trong hệ Anten phức tạp
Chương 7: Hệ thống bức xạ
Chương 8: Lý thuyết bức xạ mặt
Chương 9: Lý thuyết tổng hợp Anten
Chương 10: Lý thuyết Anten thu
Chương 11: Ảnh hưởng của mặt đất đến đặc tính bức xạ của Anten

Phần II: Kỹ thuật Anten

Chương 12: Hệ Anten có xử lý tín hiệu – Anten thông minh
Chương 13: Phương pháp điều khiển đồ thị phương hướng Anten
Chương 14: Phương pháp mở rộng dải tần số của Anten và thiết lập Anten dải rộng
Chương 15: Phương pháp giảm nhỏ kích thước Anten
Chương 16: Phương pháp tạo trường bức xạ phân cực quay
Chương 17: Chấn tử không đối xứng
Chương 18: Anten nhiều chấn tử
Chương 19: Anten dây sóng chạy
Chương 20: Anten vòng
Chương 21: Anten xoắn
Chương 22: Anten khe
Chương 23: Anten mạch dải
Chương 24: Anten loa
Chương 25: Anten thấu kính
Chương 26: Anten gương
Chương 27: Anten sóng mặt.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: