SÁCH SCAN - Tài liệu chuyên đề vận hành nhà máy nhiệt điện chu trình hơi nước (Trường ĐH Điện Lực)


Cuốn sách "Tài liệu chuyên đề vận hành nhà máy nhiệt điện chu trình hơi nước" giới thiệu tới người đọc các kiến thức chương 1 - Công tác kiểm tra, chương 2 - Vận hành thông thường. Các thao tác trong vận hành, khởi động, ngừng nhà máy, điều khiển giá trị đích thực và vận hành hiệu quả, liên động khối, các thao tác trong điều kiện sự cố.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: