SÁCH SCAN - Thực hành viễn thông chuyên ngành (Ks. Nguyễn Thị Thu)


Bài 1: Điều chế và giải điều chế PAM/PWM/PPM.
Bài 2: Điều chế và giải điều chế PCM tuyến tính.
Bài 3: Điều chế và giải điều chế PCM phi tuyến.
Bài 4: Điều chế và giải điều chế PCM vi sai.
Bài 5: Thiết lập bộ ghép, tách kênh PAM 4 kênh.
Bài 6: Thiết lập bộ ghép, tách tín hiệu PCM 4 kênh.
Bài 7: Thực hành mã hóa AIM/HDB3/CMI.
Bài 8: Thực hành giải mã AMI/HDB3/CMI.
Bài 9: Tìm hiểu về thiết bị Viba, các phép đo sóng viba.

Bài 10: Khảo sát bộ ghép định hướng và các phép đo hệ số phản xạ.
Bài 11: Sử dụng phần mềm điều khiển anten và mẫu phát xạ của anten.
Bài 12: Khảo sát độ tăng ích của anten loa và các tín hiệu với anten lưỡng cực.
Bài 13: Thí nghiệm về các loại anten khác.
Bài 14: Kết nối tín hiệu qua cáp quang.
Bài 15: Kết nối tín hiệu Audio qua cáp quang.
Bài 16: Kết nối tín hiệu Video qua cáp quang, .....

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: