CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 23, 2018

BÀI GIẢNG - Chi tiết máy (PGS.TS. Nguyễn Văn Dự)


Phần 1: Những vấn đề cơ bản

 Chương 1: Đại cương về Thiết kế máy và Chi tiết máy
 Chương 2: Các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy
 Chương 3: Độ tin cậy, tính công nghệ và tính kinh tế
 Chương 4: Chọn vật liệu cho chi tiết máy
 Chương 5: Tiêu chuẩn hóa

Phần 2: TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

 Bài mở đầu: Những vấn đề chung về TĐCK
 Chương 2: Truyền động đai
 Chương 3: Truyền động bánh răng
 Chương 4: Truyền động trục vít bánh vít
 Chương 5: Truyền động xích


Phần IV: CÁC TIẾT MÁY ĐỠ NỐI

 Chương 1: Trục
 Chương 2: Ổ lăn
 Chương 3: Ổ trượt

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Ngân hàng câu hỏi thi
- Bài giảng Chi tiết máy
- Trịnh Chất, “Cơ sở thiết kế máy và Chi tiết máy”
- Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, “Hướng dẫn tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí”
- Budynas − Nisbett: Shigley’s Mechanical Engineering Design, Eighth Edition;
- Robert L. Mott, Machine Elements in Mechanical Design;
- M.F. Spott and T.E. Shoup, Design of Machine Elements;

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018