CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 25, 2018

BÀI GIẢNG - Kế toán xây dựng cơ bản (Bùi Nữ Thanh Hà)


Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng thuộc lĩnh vực công nghiệp nhằm tạo nên cơ sở hạ tầng cho xã hội. Thông thường công tác xây dựng cơ bản
do các đơn vị nhận thầu tiến hành.

NỘI DUNG:

- Chương 1 Những vấn đề chung về hạch toán trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản
- Chương 2 Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ lao động trong doanh nghiệp xây lắp
- Chương 3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

- Chương 4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
- Chương 5 Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
- Chương 6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
- Chương 7 Quy định chung về kế toán chủ đầu tư
- Chương 8 Chứng từ kế toán các đơn vị chủ đầu tư
- Chương 9 Sổ kế toán và một số nội dung về tài khoản kế toán áp dụng tại các đơn vị chủ đầu tư

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018