BÀI GIẢNG - Máy điện (Anh Việt Full 5 Chương - Kèm bài tập)


BÀI GIẢNG - Máy điện (Full 5 Chương).

- Bài giảng gồm bản gốc tiếng anh và bản phiên dịch tiếng việt.
- Bài tập kèm bài giải.

NỘI DUNG:

- Lý luận chung.
- Máy điện 1 chiều.
- Máy điện ĐB.
- Máy điện KĐB.
- Máy biến áp

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: