CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 26, 2018

GIÁO TRÌNH - Foxpro (Lý thuyết + Bài tập) - Edit by hoangly85


Tạo tệp CSDL.

1. Khởi động và thoát:
a. Khởi động:
- Khởi động: Kích đúp chuột vào biểu tượng foxpro trên màn hình nền.
- Foxpro có hai chế độ làm việc là chế độ hội thoại và chế độ lập trình:
+ Chế độ hội thoại: Là chế độ thông dịch, mỗi khi ta ra lệnh trong cửa sổ lệnh (cửa sổ Command) thì Foxpro dịch và thi hành lệnh ngay lập tức.
+ Chế độ lập trình: Là chế độ biên dịch, các câu lệnh của Foxpro được viết trong một tệp gọi là tệp chương trình có phần mở rộng là *.prg. Các câu lệnh có mối quan hệ với nhau tạo thành một chương trình hoàn thiện. Khi thực hiện chương trình, Foxpro sẽ lần lượt dịch và thi hành tất cả các câu lệnh đó.


Bài 1: Tạo tệp CSDL
Bài 2: Nhập và sửa nội dung bản ghi
Bài 3: Quản lý cấu trúc tệp và bản ghi
Bài 4: Quản lý các tệp
Bài 5: Tìm kiếm tuần tự - Sắp xếp vật lý trên CSDL
Bài 6: Sắp xếp theo tệp chỉ số
Bài 7: Sắp xếp theo tệp chỉ số (tiếp)
Bài 8: Đặt lọc và tính toán trên CSDL
Bài 9: Làm việc với nhiều CSDL
Bài 10: Câu lệnh truy vấn có cấu trúc SQL

Phụ lục A: Các lệnh thường dùng
Phụ lục B: Các hàm xử lý CSDL thường dùng.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018