CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 25, 2018

GIÁO TRÌNH - NDB toàn tập (Nguyễn Văn Thanh)


NDB (Non Directional radio Beacon) cùng với ILS (Instrument Landing  System),  VOR/DME (VHF Omnidirectional radio Range / Distance Measuring Equipment), là các hệ thống thiết bị dẫn đường nhằm mục đích phù trợ không vận trong cả hai chế độ:

 - Hạ cánh (Landing) (Hình 1-1)
 - Dẫn đường (Enroute) (Hình 1-2)

Ở các nước đang phát triển về ngành hàng không như nước ta, thì việc sử dụng NDB rất khả thi vì nó mang lại hiệu qủa kinh tế cao. Đặc biệt trong việc đào tạo nhân viên kỹ thuật ít tốn kém, tuy nhiên độ chính xác thấp. Trong tương lai NDB sẽ không được sử dụng.


NỘI DUNG:

Chương I. Chức năng nhiệm vụ của đài NDB. Mạng NDB của Việt Nam
Chương II. Các yêu cầu kỹ thuật đối với đài NDB
Chương III. Đài NDB ND500
Chương IV. Đài NDB ND 4000
Chương V. Kiểm tra bảo dưỡng thông thường đài NDB
Chương VI. Sơ đồ nguyên lý đài dẫn đường ND500
Chương VI. Sơ đồ nguyên lý đài dẫn đường ND4000

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. 125 W RADIO BEACON TRANSMITTER  -  ND500
2. BEACON MONITOR RECEIVER   -  NRB3
3. MILLARD PA 000 A TOWERS
4. 1000W RADIO BEACON TRANSMITTER  -  ND4000
5. MILLARD PA 000 B TOWER
6. ANNEX 10 VOLUME 1

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018