CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 11, 2018

GIÁO TRÌNH - Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (Lê Thanh Quang)


- Bài 1. Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (dùng bộ chế hòa khí)
- Bài 2. Sửa chữa và bảo dưỡng bơm xăng cơ khí
- Bài 3. Sửa chữa và bảo dưỡng bơm xăng bằng điện (kiểu màng bơm)
- Bài 4. Sửa chữa và bảo dưỡng bộ chế hòa khí
- Bài 5: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phun chính của bộ chế hòa khí hiện đại
- Bài 6: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống không tải của bộ chế hòa khí hiện đại
- Bài 7: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu hạn chế tốc độ của bộ chế hòa khí hiện đại
- Bài 8: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu làm đậm của bộ chế hòa khí hiện đại

- Bài 9: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu tăng tốc của bộ chế hòa khí hiện đại
- Bài 10: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu đóng mở bướm gió của bộ chế hòa khí hiện đại
- Bài 11: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu đóng mở bướm ga của bộ chế hòa khí hiện đại
- Bài 12: Sửa chữa và bảo dưỡng thùng nhiên liệu và bầu lọc
- Bài 13: Sửa chữa và bảo dưỡng đường ống nhiên liệu và ống nạp, ống xả
- Một số hình ảnh về hệ thống nhiên liệu động cơ xăng.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018