CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 22, 2018

Nghiên cứu một số kỹ thuật bẻ khóa mật khẩu và thử nghiệm trên GPU


Luận văn nghiên cứu hai phần chính một là nghiên cứu tổng quan về mật khẩu trên Windows, một số phương pháp tấn công mật khẩu, cách thức phòng chống tấn công mật khẩu trên Windows. Hai là nghiên cứu về công nghệ GPU, lập trình CUDA. Từ những nghiên cứu trên tác giả luận văn áp dụng phương pháp vét cạn, sử dụng thuật toán song song tính giá trị băm chạy trên GPU để tìm mật khẩu Windows giúp giảm thiểu thời gian tìm mật khẩu.


Chương 1. TỔNG QUAN VỀ BẺ KHÓA MẬT KHẨU 4
1.1. Bẻ khóa mật khẩu 4
1.2. Kỹ thuật bẻ khóa mật khẩu 5
1.2.1. Tấn công Từ điển 5
1.2.2. Tấn công vét cạn 6
1.2.3. Tấn công lai 6
1.2.4. Tấn công âm tiết 6
1.2.5. Tấn công theo quy tắc 6
1.3. Các loại tấn công mật khẩu 7
1.3.1. Tấn công thụ động trực tuyến 7
1.3.2. Tấn công chủ động trực tuyến 7
1.3.3. Tấn công ngoại tuyến 8
1.3.4. Tấn công phi điện tử 8
1.4. Cơ sở lý thuyết xác thực Microsoft 9
1.4.1. Cơ sở dữ liệu SAM 9
1.4.2. Xác thực NTLM 9
1.4.2.1. Giá trị băm LM 10
1.4.2.2. Giá trị băm NTLM 12
1.4.3. Giao thức Kerberos 13
1.5. Một số công cụ dùng để bẻ khóa mật khẩu 13
1.5.1. pwdump7 và fgdump 13
1.5.2. L0phtCrack 15
1.5.3. Ophcrack 16
1.5.4. Cain & Abel 17
1.6. Phòng chống tấn công mật khẩu 18
Chương 2. NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ GPU VÀ
LẬP TRÌNH CUDA 22
2.1. Giới thiệu công nghệ GPU 22
2.1.2. Kiến trúc GPU 22
2.1.2.1. Đường ống dẫn đồ họa 22
2.1.2.2. Tiến hóa của kiến trúc GPU 24
2.1.2.3. Kiến trúc GPU hiện đại 25
2.1.3. So sánh GPU và CPU 27
2.2. Lập trình CUDA 29
2.2.1. Giới thiệu về môi trường phát triển CUDA 29
2.2.2. Mô hình lập trình 31
2.2.2.1. Bộ đồng xử lý đa luồng mức cao 31
2.2.2.2. Gom lô các luồng 32
2.2.2.3. Mô hình bộ nhớ 33
2.2.2.4. Lập trình không đồng nhất 34
2.2.3. Thiết lập phần cứng 35
2.2.3.1. Kiến trúc SIMT 36
2.2.3.2. Phần cứng đa luồng 38
2.3. Hướng dẫn thực thi 39
2.3.1. Chiến lược tối ưu hóa hiệu suất tổng thể 39
2.3.2. Tối ưu hóa sử dụng 40
2.3.2.1. Mức ứng dụng 40
2.3.2.2. Mức thiết bị 40
2.3.2.3. Mức bộ đa xử lý 41
2.3.3. Tối ưu thông lượng bộ nhớ 44
2.3.3.1. Truyền dữ liệu giữa máy chủ và thiết bị 44
2.3.3.2. Truy cập bộ nhớ thiết bị 45
Chương 3. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BẺ KHÓA MẬT KHẨU DỰA TRÊN LẬP TRÌNH SONG SONG TRÊN GPU 49
3.1. Bài toán vét cạn tìm mật khẩu Windows 49
3.1.1. Bài toán vét cạn chạy tuần tự 53
3.1.1.1. Ý tưởng 53
3.1.1.2. Xây dựng bài toán 53
3.1.2. Bài toán vét cạn chạy trên GPU 55
3.1.2.1. Ý tưởng 55
3.1.2.2. Xây dựng bài toán 58
3.2. Mô tả chương trình 60
3.2.1. Chương trình tuần tự 61
3.2.1.1. Mô tả chương trình 61
3.2.1.2. Sử dụng chương trình 62
3.2.2. Chương trình chạy trên GPU 63
3.2.2.1. Mô tả chương trình 63
3.2.2.2. Sử dụng chương trình 63
3.2.3. Một số kết quả chạy thử nghiệm giữa tuần tự và song song 64
3.2.3.1. Kết quả 64
3.2.3.2. Đồ thị 66
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 69
1. Kết luận 69
2. Khuyến nghị 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018