CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 22, 2018

SÁCH SCAN - Hệ thống sản xuất tự động hóa tích hợp máy tính (Trần Trọng Minh)


Trong những năm gần đây các hệ thống sản xuất tự động hoá hiện đại được du nhập vào Việt Nam ngày càng nhiều. Tự động hoá nổi lên như một xu hướng bắt buộc mà sản xuất công nghiệp phải hướng theo trong tình hình hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ. Chính vì vậy việc đào tạo, bổ sung kiến thức về tự động hoá cho các kỹ sư là một nhiệm vụ được đặt ra cấp bách. Trong khi nội dung đào tạo chính của phần lớn các chuyên ngành kỹ thuật trong các trường đại học nước ta chỉ chú trọng đến khía cạnh sâu sắc của một lĩnh vực hẹp thì việc ứng dụng công nghệ tự động hoá lại đòi hỏi sự kết hợp một cách hợp lý nhiều lĩnh vực với nhau, kể cả về khía cạnh quản lý, nhằm đặt mục tiêu đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật cao nhất. Tài liệu này ra đời nhằm cung cấp cho sinh viên cũng như cán bộ kỹ thuật nói chung những khái niệm cơ bản về hệ thống sản xuất tự động hoá tổng thể cũng như các phương pháp để phân tích, đánh giá thiết kế hệ thống này.


NỘI DUNG:

1. Mở đầu
2. Những khái niệm cơ bản về hoạt động sản xuất
3. Dây chuyền sản xuất tự động hoá
4. Các hệ thống sản xuất điều khiển số
5.Robot công nghiệp
6. Hệ thống vận chuyển và lưu giữ
7. Nhóm công nghệ và tự động hoá linh hoạt
8. Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính
9. Nhà máy tự động trong tương lai

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018