BÀI GIẢNG - Hệ thống quản lý tòa nhà BMS


Cấu trúc tiêu chuẩn cho một hệ BMS.

Hệ thống điều khiển tự động tòa nhà BMS được thiết kế theo mô hình điều khiển phân lớp. Một hệ thống BMS thường được thiết kế theo mô hình 4 lớp:

- Lớp hiện trường.
- Lớp điều khiển.
- Lớp vận hành giám sát.
- Lớp quản lý.


Thiết bị hiện trường.

Các thiết bị như cảm biến (sensor): Sensor nhiệt, ánh sáng, chuyển động, hồng ngoại... bộ chấp hành (actuator): Điều hoà không khí, quạt thông gió, thang máy... các bộ field controller để giao tiếp trục tiếp với các khu vực có các ứng dụng cần điều khiển. Các thiết bị hiện trường có khả năng tự giao tiếp với nhau, hoặc qua bộ điều khiển (Local controler). Sensor sẽ gửi thông số của hệ thống, của môi trường tới bộ điều khiển. Bộ điều khiển sẽ xử lý thông điệp đó và gửi tới thiết bị chấp hành. Thiết bị chấp hành có thể nhận ngay yêu cầu từ các thiết bị cảm biến, hoặc từ hệ thống BMS.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: