BÁO CÁO THỰC TẬP - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại


Được phân công thực tập nhận thức tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại, trong thời gian học hỏi tại đây em đã tìm hiểu và nắm được những điều cơ bản về hoạt động của nhà máy, từ quá trình sản xuất điện cho tới phân phối điện như công nghệ sản xuất điện, đặc tính năng lượng của các thiết bị chính trong nhà máy, các loại chi phí, ….
Trong thời gian thực tập tại nhà máy, được sự quan tâm của các cán bộ  và nhân viên trong nhà máy và thầy giáo hướng dẫn. Đến nay em đã hoàn thành nhiệm vụ thực tập nhận thức theo đúng yêu cầu nhà trường và khoa đề ra.


NỘI DUNG:

1. Tìm hiểu công nghệ sản xuất điện, các thông số kỹ thuật của tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại
- Công nghệ sản xuất, chủng loại tuabin, máy phát, lò hơi.
- Sơ đồ nguyên lý Nhà máy Nhiệt điện (sơ đồ khối, nguyên lý hoạt động).
- Các loại công suất, điện năng sản xuất, hệ số tự dùng, các chỉ tiêu về sử dụng thiết bị, chi tiết vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
2. Tìm hiểu về đặc tính năng lượng của các thiết bị chính trong Nhà máy.
- Đặc tính năng lượng của tuabin (những thông số cơ bản, nguyên lý hoạt động, hệ thống bảo vệ tự ngừng,..đường đặc tính tiêu hao năng lượng).
- Đặc tính năng lượng của lò hơi (sơ đồ lò máy, những thông số cơ bản, đặc điểm cấu tạo bản thể lò, đường đặc tính tiêu hao năng lượng).
- Nhiệm vụ của Nhà máy Nhiệt điện trong hệ thống.
3. Các loại chi phí trong Nhà máy (chỉ số kinh tế).
- Chi phí nhiên liệu.
- Chi phí khởi động .
- Chi phí chạy không tải.
- Chi phí vận hành bảo dưỡng (O & M).
- Chi phí khác.
4. Vận hành kinh tế Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại.
- Nhiệm vụ của Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại trong hệ thống.
- Vị trí của các tổ máy trên đồ thị phụ tải hệ thống điện.
- Phân phối tối ưu phụ tải giữa các tổ máy trong nhà máy (khi các tổ máy làm việc song song, tổ máy làm việc không đồng thời).
5. Vận hành kinh tế Nhà máy Nhiệt điện trong điều kiện thị trường điện.
- Tìm hiểu vai trò của Nhà máy khi vận hành thị trường điện.
- Mục tiêu của Nhà máy trong thị trường điện cạnh tranh.
- Sự sẵn sàng của Nhà máy để tham gia gia vào thị trường điện.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: