GIÁO TRÌNH - Bài tập thực hành S7 - 1200 (Lê Phước Sinh)


MỤC TIÊU:

-  Nắm tổng quan về KIT S7 1200
-  Sơ đồ bố trí các thiết bị trên KIT
-  Cách đấu dây

Sơ đồ điện KIT:

-  Sử dụng file PDF “Sơ đồ đấu nối”.

Yêu cầu bài tập:

-  Xem bản vẽ (file PDF) để nắm rõ sơ đồ bố trí, sơ đồ đấu dây của KIT
-  Nghe hướng dẫn về cách sử dụng KIT để thực hành.
-  Đấu dây nút nhấn, switch vào ngõ vào PLC.


LÀM QUEN PHẦN MỀM TIA PORTAL 12:

MỤC TIÊU:

-  Hiểu được ứng dụng phần mềm TIA PORTAL 12.
-  Làm quen với các thao tác cơ bản để sử dụng phần mềm.
-  Cấu hình một trạm PLC.
-  Quản lý các Tag trong chương trình PLC.
-  Lập trình một chương trình PLC.

Tài liệu liên quan:

-  Sử dụng file PDF “Tia Portal basic manual”

Yêu cầu bài tập:

-  Tạo mới một project và thiết lập trạm PLC có các thiết bị như sau:
-  PLC S7-1200 CPU 1214C V3.0
-  30 ngõ vào số, 30 ngõ ra số.
-  2 kênh High Speed Counter.
-  6 ngõ vào Analog.
-  6 ngõ ra Analog.
-  1 cổng truyền thông Ethernet.
-  1 cổng truyền thông Profibus.
-  1 cổng truyền thông RS-485.

BÀI TẬP:

Bài Tập 1: Tổng Quan Kit S7-1200
Bài Tập 2: Làm Quen Phần Mềm TIA PORTAL 12
Bài Tập 3: Điều Khiển ON/OFF
Bài Tập 4: Chọn Chế Độ Điều Khiển & Chuyền Băng Tải
Bài Tập 5: Đèn Giao Thông
Bài Tập 6: Cấp Gạo Vào Xe
Bài Tập 7: Mở Máy và Đảo Chiều Động Cơ Không Đồng Bộ 3 Pha
Bài Tập 8: Thực Hành Thiết Bị Điện
Bài Tập 9: Thực Hành Biến tần cơ bản
Bài Tập 10: Thực Hành Lệnh Rotate
Bài Tập 11: Thang Nâng Hàng
Bài Tập 12: Bàn Chở Vật Tư - Động Cơ KĐB 3 Pha
Bài Tập 13: Thực Hành Encoder
Bài Tập 14: Thực Hành Analog
Bài Tập 15: Thực Hành PWM
Bài Tập 16: Thực Hành Motion Control
Bài Tập 17: Bàn Chở Vật Tư - Động Cơ Bước
Bài Tập 18: Thực Hành PID
Bài Tập 19: Ethernet & Point to Point Communication
Bài Tập 20: Ôn Tập


M_tả

Loading...

2 comments: