GIÁO TRÌNH - Cơ ứng dụng (Ngô Kiều Nhi Cb)


Cơ học, là ngành khoa học nghiên cứu sự chuyển động của vật chất trong không gian theo thời gian. Các ứng dụng của cơ học trong kỹ thuật có thể chia làm hai hướng chính: 
- Nghiên cứu sự chuyển động của vật thể, của các bộ phận của máy móc
- Nghiên cứu về độ bền của các bộ phận máy móc, công trình. 
Người kỹ sư luôn phải đối mặt với nhiệm vụ quản lý, sử dụng máy móc, công trình, nên dù thuộc ngành nào cũng phải có kiến thức về cơ học. 


Cuốn sách CƠ ỨNG DỤNG sẽ cung cấp cho độc giả các kiến thức cần thiết về cơ học, mà nền tảng cơ sở kiến thức của ngành không phải là cơ học. Mục tiêu của tài liệu này nhằm giúp cho người học có khái niệm về hai hướng ứng dụng nêu trên của cơ học để: một là hiểu được cách vận hành của các bộ phận của máy, hai là có khái niệm về các chỉ tiêu bền cơ học để sử dụng thiết bị, máy móc công trình một cách an toàn.

Cơ học quan niệm vật chất thuộc một trong các dạng (hay còn gọi là mô hình) sau:

1- Chất điểm, khi kích thước hình học được coi là rất bé, có thể bỏ qua, toàn bộ khối lượng tập trung vào một điểm.
2- Vật rắn tuyệt đối, khi khoảng cách giữa các điểm luôn không đổi trong quá trình chuyển động của chúng.
3- Vật rắn biến dạng, khi khoảng cách giữa các điểm có thay đổi song vô cùng bé so với kích thước của toàn vật.
4- Lưu chất, khi sự thay đổi khoảng  cách giữa hai điểm không thể cho là vô cùng bé, đây là dạng của vật chất ở thể khí hay lỏng.

Cuốn sách gồm 3 phần, và trình bày tập trung vào các vấn đề liên quan đến 3 dạng đầu tiên.

Phần A. Mục tiêu của phần này là trang bị các công cụ cơ bản để sinh viên hiểu được sự chuyển động của các bộ phận của máy móc. Phần này được trình bày trong các chương 1, 2, 3, 4.
Phần B. Mục tiêu của phần này là trang bị các kiến thức, khái niệm về độ bền cơ học của vật thể, các chỉ tiêu và cách tính toán chúng. Phần này được trình bày trong các chương 5, 6, 7, 8, 9.
Phần C. Trong phần này, sinh viên làm quen với các bộ truyền cơ khí phổ biến nhất và cách tính toán chúng trong kỹ thuật theo quy phạm. Phần này được trình bày trong các chương 10, 11, 12, 13.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: