GIÁO TRÌNH - Công nghệ nuôi cấy mô & tế bào thực vật (PGS.TSKH Lê Văn Hoàng)


Công nghệ sinh học là sự ứng dụng tổng hợp của sinh hóa học, vi sinh vật học và các khoa học về công nghệ để đạt đến sự ứng dụng công nghiệp các năng lực của vi sinh vật, của các tế bào, các tổ chức nuôi cấy và các thành phần của chúng.
Công nghệ sinh học như một thân cây mà những rễ chính của cây này là vi sinh vật học, di truyền học, sinh hóa học, điện tửhọc, nông học, công nghệ học…và trên vòm lá với hàng nghìn quả đó là các loại sản phẩm phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, y học, năng lượng mới, vật liệu mới, tuyển khoáng, bảo vệ môi trường...

Nhờ ứng dụng các thành tựu mới mẻ của công nghệ sinh học như kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào, kỹ thuật tái tổ hợp di truyền, người ta có thể tạo ra được những giống cây trồng không những có năng suất cao mà còn chống chịu được với sâu bệnh, hạn hán và điều kiện nghèo phân bón. Nhờ bỏ qua được việc lai chéo và khắc phục được sự tương khắc sinh sản mà việc lai tạo giống rút ngắn được nhiều thời gian. Kỹ thuật tái tổ hợp AND và các kỹ thuật in vitro mởra khả năng lai khác loài và làm tăng nhanh tính đa dạng di truyền.

NỘI DUNG:

Phần 1. Nuôi cấy tế bào
Chương 1. Giới thiệu chung và lịch sử phát triển
Chương 2. Những khái niệm cơ bản
Chương 3.Thu nhận và nuôi cấy phôi in vitro
Chương 4. Nhân giống vô tính in vitro
Chương 5. Nuôi cấy giao tử, tạo cây đơn bội in vitro
Chương 6. Nuôi cấy tế bào trần
Chương 7. Nuôi cấy tế bào và chọn dòng tế bào
Chương 8. Nuôi cấy mô thực vật và vấn đề làm sạch vi rus ở thực vật
Chương 9. Một số phương pháp canh tác hiện đại

Phần 2. Chuyển gen ở thực vật bậc cao
Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Chuyển gen ở thực vật bậc cao
Chương 3. Chuyển gen trong thực tế trồng trọt

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: