GIÁO TRÌNH - Nguyên liệu sản xuất thực phẩm (Trần Xuân Ngạch)


Thực phẩm:
Là vật phẩm tự nhiên ở dạng thô, đơn lẻ hoặc qua chế biến, phức hợp, ăn được, thỏa mản nhu cầu của người sử dụng như:
- Cung cấp các chất dinh dưỡng: protein, gluxit, lipit, vitamin, khoáng …
- An toàn cho sức khỏe .
- Tạo cảm giác ngon, thú vị (văn hóa ẩm thực ).
- Phù hợp với thói quen, truyền thống: của cá nhân, gia đình, vùng, miền, quốc gia, châu lục.


Chương I - Một số khái niệm mở đầu
1.1. Thực phẩm
1.2. Phụ gia
1.3. Nguyên liệu thực phẩm
Chương II – Nhóm nguyên liệu rau quả
2.1.Thu hái và độ tươi
2.2. Một số thành phần hóa học liên quan đến chất lượng rau quả
2.3. Giới thiệu một số loại rau quả điển hình
Chương III – Nhóm nguyên liệu súc sản, thủy sản
3.1. Thịt và các sản phẩm thịt
3.2. Một số thành phần hóa học và cấu trúc liên quan đến chất lượng của thịt
3.3.Trứng gia cầm
3.4. Nguyên liệu sữa
3.5. Một số loại phụ phẩm súc sản, thủy sản
Chương IV – Nhóm nguyên liệu lương thực
4.1. Cấu tạo và thành phần hóa học của hạt cốc
4.2. Giới thiệu các loại hạt cốc chủ yếu
4.3. Cấu tạo và thành phần hóa học của củ lương thực
Chương V – Nhóm nguyên liệu dầu mỡ và tinh dầu
5.1. Nhóm nguyên liệu dầu mỡ
5.2. Nhóm nguyên liệu tinh dầu
Chương VI – Ngóm nguyên liệu chè, thuốc lá, cà phê, ca cao
6.1. Nguyên liệu chè
6.2. Nguyên liệu cà phê
6.3.Nguyên liệu thuốc lá.
6.4. Nguyên liệu cacao

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: