Nghiên cứu điều khiển hệ thống kích từ của máy phát điện đồng bộ (Nhà máy thủy điện Sơn La)


Định hướng để đất nước phát triển đi lên luôn là vấn đềquan trọng trong thời kỳ hiện nay của nước ta. Phát triển đất nước gắn liền với đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp, và ngành công nghiệp đầu tiên là các ngành công nghiệp năng lượng đặc biệt là điện năng. Tập đoàn điện lực nước ta biết được nhiệm vụ quan trọng của mình nên không ngừng tìm kiếm ra phương thức để phát triển ngành công nhiệp này.

Với tình hình đó tập đoàn luôn luôn tìm kiếm thăm dò những nguồn năng lượng có thể tái tạo được và tập đoàn tập trung khai thác nguồn năng lượng thủy năng của nước ta. Qua quá trình nghiên cứu khảo sát tập đoàn đã lựa chọn Sơn La để xây dựng thủy điện lớn nhất Đông Nam Á với nguồn thủy năng lấy trên con sông Đà. Trong nhà máy sản xuất điện máy phát là phần tử không thể thiếu và bộ phận đóng vai trò quan trọng là hệ thống kích từ.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: