SEMINAR - Lập trình hệ thống nhúng bằng ngôn ngữ lập trình C (Michael J. pont)


Gói tài liệu gồm khoảng 20 seminar đi sâu giới thiệu lập trình hệ thống nhúng bằng ngôn ngữ lập trình C, có nhiều mẫu nghiên cứu từ cơ bản tới chuyên sâu. Rất hữu ích đối với những người làm về PLC, lập trình vi điều khiển.

Tác giả: Michael J. Pont.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: