SLIDE BÀI GIẢNG - Thông tin di động Mobile Communications (Nguyễn Vũ Thắng & Đỗ Trọng Tuấn)


Hệ thống thông tin di động tế bào số (Digital Cellular mobile communication systems) hay còn gọi là hệ thống thông tin di động (mobile systems) là hệ thống liên lạc với nhiều điểm truy nhập khác nhau (access points, or base stations) trên một vùng địa lý hay còn goi là các cell. Nguời sử dụng có thể di chuyển trong vùng phủ sóng của các trạm (base station).NỘI DUNG:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin di động
Chương 2: Hệ thống GSM
Chương 3: Hệ thống GPRS
Chương 4: Hệ thống CDMA

Tài liệu tham khảo.

- Tính toán mạng thông tin diđộng số cellular, Thầy Vũ Đức Thọ
- Lý thuyết về kênh vô tuyến, Thầy Nguyễn Văn Đức
- GSM, CdmaOne and 3G Systems, Raymond Steele, Chin-Chun Lee, Peter Gould
- GSM, Switching, Services and Protocols, John Wiley & Sons.
- Website của tạp chí bưu chính viễn thông, địa chỉ: http://www.tapchibcvt.gov.vn/
- http://www.google.com
- http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mobile_phones.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: