SLIDE THUYẾT TRÌNH - Encoder và động cơ DC


Encoder là gì.

Encoder là thiết bị quản lý số vòng quay, quản lý vị trí góc của một đĩa quay. Đĩa quay có thể là bánh xe, trục động cơ...

Cấu tạo Encoder gồm:

Một bộ thu phát quang (LED phát – LED thu).
Một hệ thống lỗ (rãnh) được bố trí trên một đĩa tròn hoặc một thanh thẳng theo một quy tắc nào đó.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: