SLIDE - Ứng dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học (Lý Văn Thia)


NỘI DUNG:

1. Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học:

 - Mục đích sử dụng
 - Các tính năng chung
 - Một số kỹ năng thuyết trình sử dụng PowerPoint

2. Làm quen với PowerPoint

 - Giao diện người sử dụng
 - Một số khái niệm cơ bản


3. Tạo một bài giảng sử dụng PowerPoint

 - Tạo bài giảng với sự trợ giúp của PowerPoint
 - Tạo các đoạn văn bản có định dạng
 - Tạo hình vẽ
 - Một số trợ giúp nhằm tăng tính sinh động cho bài giảng
 - Kết hợp giữa MS PowerPoint , Word và Excel

4. Thực tập.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: