TÀI LIỆU ĐÀO TẠO - Hướng dẫn tháo lắp sửa chữa hệ thống điện cơ bản (Toyota)


Chương này môt tả những quy trình nhả các vấu hãm và khoá cài trong khi tháo và lắp hay kiểm tra bảng táplô.
Hãy tìm hiểu các vị trí của giắc nối và ECU, hãy mối liên hệ giữa các dây điện trong bảng táp lô qua việc thực hiện các quy trình tháo và lắp những chi tiết của bảng táplô. Ngoài ra, việc kiểm tra các giắc nối và dây điện sẽ giúp bạn thành thạo với việc đọc và sử dụng sách sơ đồ mạch điện EWD.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: