TÀI LIỆU - Bài tập Vẽ kỹ thuật (Lê Thị Hoa)


Bài tập Vẽ kỹ thuật là sách dùng cho học sinh học các ngành Kỹ thuật. Giáo viên có thể dùng sách này làm tài liệu cho học sinh giải trực tiếp và thu lại chấm sau mỗi học phần. Vở gồm một số bài có chọn lọc, đáp ứng những yêu cầu nhất định của môn học. Sách do tập thể giáo viên bộ môn Vẽ kỹ thuật trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà nội biên soạn và dùng nội bộ.

NỘI DUNG:

I. Tiêu chuẩn Việt Nam
II. Vẽ nối tiếp
III. Hình chiếu của điểm, đường, mặt
IV. Chiếu vật thể
V. Các hình biểu diễn
VI. Mối ghép

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: