Thiết kế hệ thống xử lý khí thải SO2 từ lò hơi bằng thiết bị tháp hấp thụ công suất 12000 m3/ngày


Lò hơi là nguồn cung cấp nhiệt khá phổ biến trong nhiều loại hình công nghệ, thường gặp trong các công đoạn sấy, gia nhiệt định hình, gia nhiệt cho các phản ứng hóa học, làm chín thực phẩm, khử trùng…Trong nhiều ngành sản xuất, lò hơi là thiết bị không thể không có.
Lò hơi có thể được cấp nhiệt từ nhiều nguồn khác nhau. Ở các lò hơi công suất nhỏ thường cấp nhiệt bằng điện, một số lò hiện đại dùng nhiên liệu là khí đốt hóa lỏng (gas-LPG) kèm theo là hệ thống điều chỉnh tự động. Với các lò hơi “sạch” như trên thường không có vấn đề về mặt khói bụi thải. Tuy nhiên, thường gặp trong các cơ sở tiểu thủ công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh là các lò hơi dùng nhiên liệu đốt lò chính là gỗ củi, than đá hoặc dầu F.O. Các sản phẩm cháy do việc đốt các nhiên liệu trên thải vào không khí thường là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN
I. KHÁI QUÁT………………………………………………………….5
II. ĐẶC ĐIỂM KHÓI THẢI TỪ LÒ HƠI
- Đặc điểm khói thải lò hơi đốt bằng than đá……………………….5
- Đặc điểm khói thải lò hơi đốt bằng dầu F.O………………………6
III. TÁC HẠI CỦA KHÍ SO2
- Đối với sức khỏe con người……………………………………….7
- Đối với thực vật…………………………………………………....8
- Đối với môi trường………………………………………………...8
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SO2
- Hấp thụ khí SO2 bằng nước………………………………………..9
- Hấp thụ khí SO2 bằng dung dịch sữa vôi…………………………10
- Xử lý khí  khí SO2 bằng ammoniac………………………………11
- Xử lý khí SO2 bằng magie oxit…………………………………...12
- Xử lý khí SO2 bằng kẽm oxit……………………………………..13
- Xử lý SO2 bằng kẽm oxit kết hợp natri sunfit …………………....13
- Xử lý khí SO2 bằng các chất hấp thụ hữu cơ……………………..14
- Hấp phụ khí SO2 bằng than hoạt tính……………………………..15
- Hấp phụ khí SO2 bằng vôi, đá vôi, đolomit………………………15

CHƯƠNG II
ĐỀ XUẤT VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

- Lựa chọn dung dịch hấp thụ………………………………………17
- Sơ đồ công nghệ…………………………………………………..18
- Thuyết minh sơ đồ công nghệ…………………………………….19

CHƯƠNG III
TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH HẤP THỤ

I.   CÂN BẰNG VẬT CHẤT…………………………………………..20
II.   XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG CÂN BẰNG………………………………...22
III.   XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG LÀM VIỆC………………………………….26

CHƯƠNG IV
 TÍNH TOÁN THÁP HẤP THỤ

I. TÍNH ĐƯỜNG KÍNH THÁP HẤP THỤ…………………………….28
II. TÍNH CHIỀU CAO THÁP HẤP THỤ
1. Chiều cao tháp hấp thụ……………………………………………32
2. Tính trở lực tháp…………………………………………………..36
III. TÍNH CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ
a. Tính bơm…………………………………………………………....37
b. Tính quạt…………………………………………………………....39
IV.    TÍNH CƠ KHÍ
1. Thân tháp…………………………………………………………..40
2. Nắp và đáy tháp……………………………………………………42
3. Đường ống dẫn khí………………………………………………...43
4. Đường ống dẫn lỏng……………………………………………….45
5. Tính bích…………………………………………………………...46
6. Lưới đỡ đệm……………………………………………………….48
7. Đĩa phân phối………………………………………………………49
8. Cửa nhập liệu và cửa tháo đệm…………………………………….49
9. Tải trọng toàn tháp…………………………………………………49
10. Chân đỡ……………………………………………………………50
11. Tai treo……………………………………………………………..50

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: