Thiết kế sơ bộ nhà máy nhiệt điện công suất 100MW


Đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, từng bước hiện đại hoá với mục tiêu đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Trong tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, việc phát triển công nghiệp được đặt lên hàng đầu. Để làm được điều đó chúng ta cần phải phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn trong đó có ngành điện. Việc phát triển ngành điện cần phải đi trước một bước vì nó là cơ sở cho sự phát triển của các ngành công nghiệp khác cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã  toàn hội .
Hiện nay điện năng ở nước ta chủ yếu được sản suất ở các nhà máy thuỷ điện và các nhà máy nhiệt điện. Nhưng các nhà máy thuỷ điện của chúng ta có công suất phụ thuộc vào mùa do bị chi phối bởi yếu tố từ thiên nhiên. Nhà máy nhiệt điện có thể khắc phục được hạn chế trên. Từ đó có thể nhận thấy nếu chúng ta muốn có một an ninh năng lượng tốt, một sự phát triển bền vững thì việc phát triển nhiệt điện là tính tất yếu khách quan.

Với sự quan tâm đúng mức đến vấn đề này trong thời gian tới chúng ta sẽ nâng cao được hiệu quả hoạt động của các nhà máy nhiệt điện và đưa nước ta ngày càng phát triển hơn nữa.
ý thức được điều này khi nhận được đề tài thiết kế trung tâm nhiệt điện công suất 100 MW, không có phụ tải nhiệt với sự cố gắng của bản thân cùng sự tận tình giúp đỡ của TS. em đã hoàn thành việc thiết kế sơ bộ nhà máy nhiệt điện ngưng hơi trên. Do thời gian hạn hẹp cùng những hạn chế về nhận thức nên đồ án không tránh khỏi những sai sót, rất mong được các thày đóng góp ý kiến để em  có thể hoàn thiện đồ án hơn nữa.


M_tả

Loading...

No comments: