Thiết kế tháp chưng cất hệ Etanol - Nước hoạt động liên tục với năng suất sản phẩm đỉnh 1000lít.h


Một trong những ngành có sự đóng góp to lớn đến ngành công nghiệp nước ta nói riêng và thế giới nói chung, đó là ngành công nghiệp hóa học. Đặc biệt là ngành hóa chất cơ bản.
Hiện nay, trong nhiều ngành sản suất hóa học cũng như sử dụng sản phẩm hóa học, nhu cầu sử dụng nguyên liệu hoặc sản phẩm có độ tinh khiết cao phải phù hợp với quy trình sản suất hoặc nhu cầu sử dụng.
Ngày nay, các phương pháp được sử dụng để nâng cao độ tinh khiết: trích ly, chưng cất, cô đặc, hấp thu… Tùy theo đặc tính yêu cầu của sản phẩm mà ta có sự lựa chọn phương pháp thích hợp. Đối với hệ Etanol - Nước là 2  cấu tử tan lẫn hoàn toàn, ta phải dùng phương pháp chưng cất để nâng cao độ  tinh khiết cho Etanol.

Đồ án môn học  Quá trình và Thiết bị là một môn học mang tính  tổng hợp trong  quá trình học  tập của  các kỹ sư  hoá- thự c phẩm tương lai. Môn học  giúp sinh viên giải quyết nhiệm vụ tính toán  cụ thể về: yêu cầu công nghệ, kết cấu, giá thành của một  thiết bị trong  sản  xuất hoá chất - thực phẩm. Đây là bước đầu  tiên để sinh viên vận dụng những kiến thức đã học của nhiều môn học vào giải quyết những vấn đề kỹ thuật thực tế một cách tổng hợp.
Nhiệm vụ của ĐAMH là thiết kế tháp chưng cất hệ Etanol - Nước hoạt động liên tục với nâng suất sản phẩm đỉnh : 1000 lít/h, nhập liệu có nồng độ rượu là 300 GL(% thể tích),thu được  sản phẩm đỉnh có nồng độ 92% mol etanol với  độ thu hồi  etanol là 99%.
Em chân thành cảm ơn các quí thầy cô bộ môn Máy & Thiết Bị, các bạn sinh viên đã giúp em hoàn thành đồ án này. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thành đồ án không thể không có sai sót, em rất mong quí thầy cô góp ý, chỉ dẫn

NỘI DUNG:

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN

I . LÝ THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT
1 . Phương pháp  chưng cất 
2 . Thiết bị chưng  cất: 
II . GIỚI THIỆU SƠ BỘ NGUYÊN LIỆU 
1 . Etanol
2 . Nước
3 . Hỗn hợp Etanol – Nước
III . CÔNG NGHỆ CHƯNG CẤT HỆ ETANOL – NƯỚC

CHƯƠNG II : CÂN BẰNG VẬT CHẤT 

I . CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU
II . XÁC ĐỊNH SUẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐỈNH VÀ SẢN PHẨM ĐÁY 
III . NHIỆT LƯỢNG DÒNG NHẬP LIỆU
IV . TÍNH TOÁN THIẾT BỊ NGƯNG TỤ
1 . Tỉ số hoàn lưu tối thiểu 
2 . Tỉ số hoàn lưu thích hợp
3 . Nhiệt lượng cần phải lấy ở thiết bị ngưng tụ
4 . Lượng hơi nước cần thiết cho thiết bị
5 . Năng lượng nồi đun
V . XÁC ĐỊNH SỐ MÂM THỰC TẾ

CHƯƠNG III :TÍNH TOÁN –THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT 

I . ĐƯỜNG KÍNH THÁP
1 . Đường kính đoạn cất 
2 . Đường kính đoạn chưng
II . TÍNH TRỞ LỰC CỦA THÁP 
1 . Trở lực phần cất
2 . Trở lực phần chưng
3 . Tổng trở lực toàn tháp

CHƯƠNG IV : TÍNH CHÓP VÀ ĐƯỜNG ỐNG

I . TÍNH CHÓP 
II . TÍNH ỐNG DẪN HƠI
1 . Ống dẫn lỏng nhập liêu
2 . Ống dẫn dòng ra khỏi đáy
3 . Ống dẫn hơi sản phẩm đỉnh
4 . Ống dẫn dòng hoàn lưu
5 . Ống dẫn hơi vào đáy tháp

CHƯƠNG V : THIẾT BỊ PHỤ

I . THIẾT BỊ GIA NHIỆT DÒNG NHẬP LIỆU
II. THIẾT BỊ NGƯNG TỤ SẢN PHẨM ĐỈNH
1 . Điều kiện nhiệt độ của quá trình
2 . Chọn sơ bộ cấu tạo
3 . Chọn thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh
III. BỒN CAO VỊ  CHỌN BƠM

CHƯƠNG VI : TÍNH TOÁN CƠ KHÍ THIẾT BỊ CHÍNH

I . TÍNH BỀ DÀY THÂN TRỤ CỦA THÁP
1 . Điều kiện làm việc của tháp chưng cất
2 . Tính hệ số bền của thân hình trụ
II . TÍNH ĐƯỜNG KÍNH VÀ BULONG CÁC ỐNG DẪN
III . TÍNH ĐÁY VÀ NẮP THIẾT BỊ
VI . TÍNH BÍCH NỐI
V . TÍNH KHỐI LƯỢNG THÁP
1 . Khối lượng tháp
2 . Khối lượng ống hơi
3 . Khối lượng mâm
VI . CHÂN ĐỠ TAI TREO
1 . Chân đỡ
2 . Tai treo

CHƯƠNG VII : TÍNH BẢO ÔN
CHƯƠNG VIII : GIÁ THÀNH THIẾT BỊ
I . TÍNH SƠ BỘ GIÁ THÀNH CỦA THIẾT BỊ
II . KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


M_tả

Loading...

No comments: