TIỂU LUẬN - Tìm hiểu về encoder


1. Khái niệm Encoder.

Là 1 loại cảm biến vị trí, đưa ra thông tin về góc quay dưới dạng số mà không cần bộ ADC. Encoder quay quang còn được gọi là bộ mã hóa vòng quay.

2. Cấu tạo cơ bản của 1 encoder quay quang.

- Đĩa quay được xẻ rãnh gắn vào trục.
- Một nguồn sáng và 1 tế bào quang điện bố trí thẳng hàng.
- Mạch khuếch đại.


NỘI DUNG:

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ENCODER QUAY QUANG ................. 2

1. Khái niệm Encoder ............................................................................................... 2
2. Cấu tạo cơ bản của 1 encoder quay quang............................................................ 2
3. Phân loại ................................................................................................................ 2
4. Ứng dụng của encoder quay ................................................................................. 2

PHẦN 2: ENCODER TUYỆT ĐỐI ............................................................................. 3

1. Cấu tạo .................................................................................................................. 3
2. Độ phân giải .......................................................................................................... 3
3. Ưu, nhược điểm .................................................................................................... 3
4. Cách đọc thông số của 1 encoder tuyệt đối .......................................................... 3
5. Cách phương pháp mã hóa các đĩa quay .............................................................. 4
6. Cách đọc encoder tuyệt đối ................................................................................... 6
7. Lập trình và mô phỏng .......................................................................................... 7

PHẦN 3: ENCODER XUNG ....................................................................................... 8

1. Cấu tạo .................................................................................................................. 8
2. Độ phân giải .......................................................................................................... 8
3. Ưu, nhược điểm .................................................................................................... 8
4. Cách đọc thông số của 1 encoder tuyệt đối .......................................................... 9
5. Các loại Encoder xung .......................................................................................... 9
6. Cách mạch ứng dụng sử dụng encoder xung ...................................................... 10
7. Lập trình và mô phỏng ........................................................................................ 13

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 16
PHỤ LỤC .............................................. 16

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: