BÀI GIẢNG - Thiết kế mạng phân phối điện cho khu công nghiệp (Trường ĐHSPKT TPHCM)


MỤC TIÊU:

Thiết kế được mạng phân phối điện cho khu công nghiệp với các tiêu chí sau:
- Đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật
- Liên tục cung cấp điện
- Độ sụt áp
- Tổn thất công suất toàn mạng
- Đảm bảo được yêu cầu kinh tế
- Chi phí đầu tư thấp
- Chi phí vận hành, bảo trì thấp


NỘI DUNG:

1. Phân tích nguồn và phụ tả
2. Cân bằng công suất trong mạng phân phối điện
3. Dự kiến các phương án nối dây
4.Tính toán phân bố công suất
5. Sơ bộ so sánh các phương án về kinh tế.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: