BÀI THỰC HÀNH - Ứng dụng tin học trong hoá học (TS. Trần Hữu Hải)


NỘI DUNG:

- Bài 1: Làm quen với ChemDraw với công hóa học dạng 2D, 3D
- Bài 2: Thiết kế hệ phản ứng bằng ChemDraw
- Bài 3: Làm việc với cấu trúc
- Bài 4: Làm quen với HyperChem, xây dựng công thức hóa học dạng 2D, 3D
- Bài 5: Khảo sát tính chất quang phổ của họ màu azo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: