GIÁO TRÌNH - Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện (PGS.TS. Lê Kim Hùng)


Máy phát điện (MFĐ) là một phần tửrất quan trọng trong hệ thống điện (HTĐ), sự làm việc tin cậy của các MFĐ có ảnh hưởng quyết định đến độ tin cậy của HTĐ. Vì vậy, đối với MFĐ đặc biệt là các máy có công suất lớn, người ta đặt nhiều loại bảo vệ khác nhau để chống tất cả các loại sự cố và các chế độ làm việc không bình thường xảy ra bên trong các cuộn dây cũng như bên ngoài MFĐ. Để thiết kế tính toán các bảo vệ cần thiết cho máy phát, chúng ta phải biết các dạng hư hỏng và các tình trạng làm việc không bình thường của MFĐ.


NỘI DUNG:

Chương 1: Bảo vệ máy phát điện
Chương 2: Bảo vệ máy biến áp
Chương 3: Bảo vệ thanh góp
Chương 4: Bảo vệ đường dây
Chương 5: Phần phụ lục

Phụ lục: Mã số rơ-le.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: