GIÁO TRÌNH - Trồng măng tây, cà rốt, cải củ - Full 5 module (Bộ NN & PTNT)


NỘI DUNG:

- MĐ01. Lập kế hoạch và chuẩn bị trước khi trồng
- MĐ02. Trồng và chăm sóc măng tây
- MĐ03. Trồng và chăm sóc cà rốt cải củ
- MĐ04. Phòng trừ dịch hại
- MĐ05. Thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: