Quy trình công nghệ sản xuất tôm đông lạnh


Tôm là đối tượng rất quan trọng tronh ngành thuỷ sản ở nước ta. Nó chiếm tỉ lệ khoảng 70-80%  kim ngạch xuất khẩu của ngành. Tôm có giá trị dinh dưỡng cao, tổ chức cơ thịt rắn chắc, có mùi vị thơm ngon đặc trưng rất hấp dẫn. Nghề chế biến tôm đặc biệt là tôm đông lạnh đang được phát triển để đáp ứng cho nhu cầu về xuất khẩu và một phần cho thực phẩm trong nước.


NỘI DUNG:

Phần I: Chế biến tôm sú

I/ Giới thiệu tổng quát về tôm
II/ Giới thiệu về tôm sú
III/ Quy trình tôm đông lạnh tại phân xưởng
Sơ đồ quy trình
Thuyết minh quy trình

Phần II: Chế biến tôm Amaebi

I.        Giới thiệu nguyên liệu
II.     Quy trình công nghệ
Sơ đồ quy trình
Thuyết minh quy trình

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: