SÁCH SCAN - Kỹ thuật trồng chăm sóc và khai thác cây cao su (Nguyễn Văn Thành)


Cây Cao Su cho phép người trồng thu hoạch liên tục. Song song với đó là sự đầu tư chăm sóc cho cây như: tưới tiêu nước, phân bón, làm cỏ. Do thời gian thu hoạch mủ kéo dài, liên tục từ 8-10 tháng/ năm và trong nhiều năm nên việc thu hoạch mủ đúng kỹ thuật có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo năng suất cao và bền vững trong nhiều năm. Nhờ việc thu hoạch đúng kỹ thuật mà Cây Cao Su sẽ được hạn chế tối đa nhất những tổn thương trên cây. Đồng thời sẽ kéo dài tối đa tuổi thọ cho cây.


Bên cạnh đó, thu hoạch mủ đúng kỹ thuật cũng mang lại năng suất và chất lượng cho mủ. Nhờ vậy, giá thành cũng tăng lên, đem đến lợi nhuận cho bà con nông dân. Chính vì thế, vì lợi ích lâu dài, bà con nên bỏ thời gian để chăm sóc và thu hoạch đúng kỹ thuật.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: