TÀI LIỆU - Hướng dẫn môi trường & sức khỏe & an toàn EHS Full (IFC)


Tài liệu này do một thành viên có địa chỉ mail (lenhapmoncnvl2016@gmail.com) chia sẻ và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin

nguyenphihung1009@gmail.com. 

Thân!


NỘI DUNG:

- Chương 1. Hướng dẫn chung.
- Chương 2. Ngành nông nghiệp chế biến nông sản.
- Chương 3. Ngành cơ sở hạ tầng.
- Chương 4. Ngành hóa chất.
- Chương 5. Ngành dầu mỏ, khai thác dầu mỏ, năng lượng.
- Chương 6. Ngành sản xuất tổng hợp.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: