BÀI GIẢNG - Truyền sóng & anten (Ts. Nguyễn Phạm Anh Dũng & Ths. Phạm Thị Thúy Hiền)


NỘI DUNG:

- Chương 1. Các vấn đề chung về truyền sóng
- Chương 2. Truyền lan sóng cực ngắn
- Chương 3. Kênh truyền sóng vô tuyến trong thông tin di động
- Chương 4. Lý thuyết chung về anten
- Chương 5. Chấn tử đối xứng
- Chương 6. Anten dùng trong thông tin vi ba


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: