GIÁO TRÌNH - Bảo vệ rơ le và tự động hóa trong HTĐ (Trường ĐHCN TPHCM)


Các chế độ làm việc không bình thường cũng làm cho áp, dòng và tần số lệch khỏi giới hạn cho phép và nếu để kéo dài trình trạng này có thể xuất hiện sự cố. Có thể nói, sự cố làm rối loạn các hoạt động bình thường của hệ thống điện nói chung và của các hộ tiêu thụ điện nói riêng. Chế độ làm việc không bình thường có nguy cơ xuất hiện sự cố làm giảm tuổi thọ của các máy móc thiếc bị.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: