GIÁO TRÌNH - Lý thuyết khí cụ điện (Bạch Thanh Quý & Văn Thị Kiều Nhi)


NỘI DUNG:

Phần I: Lý thuyết cơ bản của khí cụ điện

Chương 1: Lực điện động trong khí cụ điện
Chương 2: Phát nóng khí cụ điện
Chương 3: Tiếp xúc điện - Hồ quang điện

Phần II: Tìm hiểu đặc tính, kết cấu, tính toán lựa chọn sử dụng khí cụ điện hạ áp

Chương 1: Khí cụ điện đóng ngắt - bảo vệ mạch điện
Chương 2: Khí cụ điện điều khiển bằng tay
Chương 3: Khí cụ điện điều khiển mạch điện


Phần III: Giới thiệu đặc tính, kết cấu khí cụ điện cao áp

Chương 1: Khí cụ điện cao áp

Phần IV: Một số sơ đồ cơ bản về nguyên lý điều khiển, vận hành

Chương 1: Một số sơ đồ cơ bản về nguyên lý điều khiển, vận hành động cơ

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: