GIÁO TRÌNH - Mạch điện tử 2 (Full 6 chương)


Trong các chương 2, 3, 4 ta ñã phân tích các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT và FET. Việc phân tích đó chỉ đúng trong một dải tần số nhất định, ở đó ta giả sử các tụ liên lạc ngõ vào, ngõ ra và phân dòng có dung kháng không đáng kể và được xem như nối tắt ở tần số của tín hiệu. Ngoài ra ở dải tần số đó ảnh hưởng của các điện dung liên cực trong BJT và FET không đáng kể. Dải tần số này thường được gọi là dải tần số giữa.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 5: ÐÁP ỨNG TẦN SỐ CỦA BJT VÀ FET
CHƯƠNG 6: CÁC DẠNG LIÊN KẾT CỦA BJT VÀ FET
CHƯƠNG 7: OP-AMP-KHUẾCH ÐẠI VÀ ỨNG DỤNG
CHƯƠNG 8:MẠCH KHUẾCH ÐẠI HỒI TIẾP (Feedback Amplifier)
CHƯƠNG 9: MẠCH KHUẾCH ÐẠI CÔNG SUẤT (Power Amplifier)
CHƯƠNG 10: MẠCH DAO ÐỘNG (Oscillators)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: