GIÁO TRÌNH - Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng ( PGS.TS Nguyễn Đức Nguôn)


Nhà cao tầng kết hợp tầng hầm ngày nay được xây dựng phổ biến, đặc biệt tập trung tại các đô thị lớn. Do quỹ đất khan hiếm và nhờ khoa học công nghệ ngày càng phát triển số tầng nhà cao tầng ngày càng được nâng lên. Do đó vấn đề nền móng công trình nhà cao tầng và tầng hầm ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Tài liệu nền móng và tầng hầm nhà cao tầng nhằm cung cấp cho sinh viên những hiếu biết cơ bản và có hệ thống trong công tác tính toán và thiết kế nền móng nhà cao tầng cũng như tầng hầm và công trình ngầm nói chung.

NỘI DUNG:

Chương I. Tài liệu tính toán nền móng và tầng hầm nhà cao tầng
Chương II. Xác định tải trọng tác động lên công trình
Chương III. Xác định sức chịu tải của cọc
Chương IV. Tính toán móng cọc nhồi
Chương V. Tính toán và thiết kế tường chắn đất, tường cừ và tường trong đất
Chương VI. Cọc nhồi chịu tải trọng ngang
Chương VII. Thiết kế tầng hầm nhà cao tầng
Chương VIII. Tính toán dầm,  bản móng trên nền đàn hồi
Chương IX. Tính toán dầm, bản móng trên nền đàn hồi

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: