GIÁO TRÌNH - Độc học môi trường (Đoàn Thị Thái Yên)


Là ngành học nghiên cứu về khía cạnh định tính và định lượng tác hại của các tác nhân hoá học, vật lý và sinh học lên hệ thống sinh học của sinh vật sống (J.E Borzelleca).
Theo Bộ sách giáo khoa Brockhaus. Độc học là ngành khoa học về chất độc và các ảnh hưởng của chúng. Ngành độc học chỉ bắt đầu được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 có liên quan chặt chẽ đến ngành dược lý (nghiên cứu tác dụng của thuốc lên cơ thể).


NỘI DUNG:

Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Chất độc trong môi trường
Chương 3: Phương thức chất độc vào cơ thể
Chương 4: Tác động của chất độc đối với cơ thể con người
Chương 5: Độc tính của một số chất độc môi trường

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: